Kosár
A kosár üres. kosár megtekintése

Pozdravljamo Vas na stranicama Extreme Digital-a!
U našoj prodavnici u Segedinu srdačno očekujemo naše drage kupce, gde uz pomoć prodavca na maternjem jeziku i mestom preuzimanja robe sa garancijom stojimo na raspolaganju. Naše kolege sa prodaje stoje na raspolaganju za sva Vaša pitanja u vezi naših proizvoda, usluga i u vezi naših zaliha u magacinu.

Ukoliko još pre kupovine želite da se informišete u vezi nekog proizvoda, usluge, naš korisnički servis možete kontaktirati na sledećoj e-mail adresi: [email protected]

Naša specijalizovana prodavnica u Segedinu |6720 Segedin, Tisza Lajos krt. 60
Naša specijalizovana prodavnica se nalazi u centru Segedina, na adresi Dugonics Trg 11., od strane bulevara Tisza Lajos tačno preko puta Muzičkog konzervatorijuma- Zenekonzervatórium, u dvostrukom kružnom toku pored zalagaonice.

» Mapa

Radno vreme:
od ponedeljka do petka: do 9-18 časova,u subotu: do 9-13 časova,
nedeljom: zatvoreno
Ko smo mi?
Extreme Digital je jedna od najvećih mađarskih online internet robnih kuća, uz pomoć inovativnih sredstava, pioniri u formiranju mađarske kulture online kupovine. Preduzeće , koje je osnovano 2001. godine u početku se bavio uglavnom distribucijom digitalnih fotoaparata i video kamera. U nastavku svog rasta prvo se razvilo u specijalizovanu prodavnicu fotoparata, a tokom godina u speijalizovanu prodavnicu tehničke robe. Od 2006. godine preduzeće je započeo svoju nacionalnu ekspanziju, da bi 2010. godine prekoračio državne granice zemlje.

Trenutno, preduzeće na jedinstven način zastupa mešavinu online i offline vrednosti trgovine - na svojoj web stranici odvija 10% online kupovine na malo u Republici Mađarskoj, a u svojih 12 prodavnica neporednom, ličnom prodajom i sa vršenjem dodanih ostalih usluga, koje povećavaju vrednost obezbeđuje kontinuirani rast. Izvan državne granice Mađarske Extreme Digital je prisutan sa kompletnom online internet robnom kućom u Slovačkoj, Češkoj i u Rumuniji.

Proces kupovine
Extreme Digital ne raspolaže se srpskim internet robnom kućom, u ovom sulcaju proizvode možete izabrati u mađarskoj internet robnoj kući, a nakon toga porudžbinu možete dostaviti na e-mail adresu: [email protected]. Ukoliko želite da izaberete lično iz ponude naše prodavnice u Segedinu, očekujemo Vas u našoj specijalizovanoj prodavnici!

Proces online kupovine
 • Odaberite željeni proizvod u našoj internet robnoj kući!
  (Pretraživanje je moguće i po nazivu i po kodu proizvoda)

 • Pošaljite naziviv i šifru izabranog proizvoda na navedenu e-mail adresu ,kao i željenu količinu proizvoda! Dostavite nam Vaše ime i prezime, adresu za ispostavljanje računa, kao i telefosnki broj radi olakšanja procesa kupovine.
  Pažnja! Kod željenog proizvoda u svakom slučaju treba dostaviti u porudžbenici (mađarski: cikkszám)! Nismo u mogućnosti da robu izvozimo u Republiku Srbiju, iz tih razloga je samo lično preuzimanje robe izvodljivo.

 • Ukoliko poručene robe ne posedujemo u magacinu, odmah zatražimo nabavku te robe, što može da potraje i nekoliko dana. O pristizanju poručene robe obaveštavamo Vas putem e-maila. Nakon pristizanja robe u mogućnosti smo da robu čuvamo 3 dana, nakon toga brišemo porudžbinu, ukoliko proizvod nije kupljen.

 • Nakon potvrde porudžbe odnosno pristizanja robe proizvod se može lično preuzeti u našoj specijalizovanoj prodavnici. Protivvrednost robe u našoj radnji možete platiti u gotovini, u mađarskim forintama , odnosno sa bankarskom karticom.

 • Nakon plaćanja popunjava se račun i potvrdu za PDV. U roku od 90 dana morate napustiti sa robom teritoriju zajednice EU, i u roku od 183 dana od ispostavljanja računa morate prijaviti i zatražiti povraćaj poreza za dodanu vrednost.
  Pažnja! Popunjeni formular za povraćaj pdv-a nije istovetan sa Global Blue-em!

 • Prilikom izlaska iz zemlje na papire za povraćaj poreza za dodanu vrednost se udari pečat na državnoj granici.

 • Nakon ispostavljanja računa, sa istekom roka od 3 radna dana možemo Vam isplatiti iznos poreza za dodanu vrednost u našoj specijalizovanoj prodavnici, ukoliko je svaki dokument u redu. Iznos PDV-a je 27%.

Povraćaj PDV-a za inostrane putnike
Strani putnik – u slučaju ispunjenja uslova predviđenih u pravnim propisima države– ima pravo da zahteva povraćaj isplaćenog iznosa PDV-a za kupljenu robu u Mađarskoj. Ne može se međutim zahtevati povraćaj PDV-a za izvršene usluge, na umetnička dela, zbirke i antikvitete.

Strani putnik ima pravo za povraćaj poreza na dodanu vrednostu u tom slučaju, ukoliko
 • Lice, koje zahteva povraćaj poreza za dodanu vrednost raspolaže se važećim pasošem
 • Od kupovine proizvoda do izvoza nije prosolo više od 90 dana
 • Sveukupni iznos na jednom računu individualno ili ukupno je više od 50 000 forinti
  (iznos protivvrednosti koji obuhvata i iznos poreza treba da je više od 175 evra.)
 • Prilikom izlaska iz zemlje roba je u novom stanju.
  (nije korišćen, ovde se ne računa isprobanje robe)
 • Od datuma kupovine i zatraženja povraćaja poreza za dodanu vrednost nije prošlo više od 183 dana
 • Ukoliko putnik ne nosi nekomercijalnu robu u inostranstvo
 • Izlaz robe iz zemlje organ carine potvrđuje na računu i na formularu za povraćaj poreza za dodanu vrednost
U cilju pribavljanja poslednje navedne potvrde putnik pre izlaska iz zemlje, sam treba da potraži organ carine, jer isti izvršava izričito po zahtevu putnika.
Ukoliko potvrda mogućnosti povraćaja poreza iz bilo kojeg razloga nije moguća, u tom slučaju carinski službenik je dužan u pismenom obliku isto konstatovati na formularu za povraćaj poreza za dodanu vrednost.

Pažnja!Nema mesta docniju dopunu nedostataka.

Formular za povraćaj poreza za dodanu vrednost
Za popunjavanje formulara za povraćaj poreza svakako je potrebno da poreski subjekt raspolaže sa važećim pasošem. Na poleđini formulara za povraćaj poreza ispisano je obaveštenje na više različitih jezika. Rubrike formulara za povraćaj poreza za dodanu vrednost ispisane su na najmanje četiri jezika (mađarski, nemački, engleski i ruski), dok treba popuniti na mađarskom jeziku.
Formular za povraćaj poreza za dodanu vrednost u svakom slučaju treba da popuni prodavac proizvoda, tako nakon kupovine zaposleni firme Extreme Digital popunjava račun koji potvrđuje kupovinu uzimajući u obzir podatke pojednostavljenog računa. Jedan formular za povraćaj poreza za dodanu vrednost može da sadrži samo podatke sa jednog računa.

Kao formular za povraćaja poreza za dodanu vrednost može se koristit isključivo formular koji je ažuriran i odobrenod strane posreskog organa. Službeni formular koji je ažuriran od strane poreskog organa u specijalizovanoj prodavnici Extreme Digitala u Segedinu uvek stoje na raspolaganju, koje naše preduzeće besplatno obezbeđuje svakom inostranom putniku.
 • Za popunjavanje formulara bezuslovno su potrebni podaci poreskog subjekta koji vrši prodaju proizvoda, to jest podaci za firmu Extreme Digital, naziv, sedište, poreski identifikacijski broj

 • Ime i prezime inostranog putnika (kupca), adresa prebivališta, broj dokumenta za putovanje (popunjava se na osnovusadržanih podtataka u dokumentu za putovanje-pasoš, lična karta)

 • Redni broj računa koji potvrđuje isvršenje kupoprodaje

 • (Ukupna) Protivvrednost kupoprodaje robe-zajedno s iznosom poreza

 • Mesto zaključka i pečata državnog organa pri izlazku robe sa teritorije zajednice EU, radi potvrđivanje da je roba izvezena sa teritorije zajednice

Proces povraćaja poreza za dodanu vrednost
Inostrani putnik povraćaj poreza za dodanu vrednost može da zahteva od tog poreskog subjekta, od kojeg je proizvod kupio.
 • Radi povraćaja poreza za dodanu vrednost u specijalizovanoj prodavnici Extreme Digital treba staviti na raspolaganje prodavcu prvi primerak originalnog formulara za povraćaj poreza za dodanu vrednost snabdeven sa zaključkomi pečatom nadležnog carinskog organa, odnosno os strane prodavca ispostavljeni račun (Extreme Digital).
 • Povraćaj poreza za dodanu vrednost umesto inostranog putnika, u ime i na račun inostranog putnika može da traži povraćaj to lice, koje ima punomoć za to, dat od stane inostranog putnika u pismenom obliku. Lice koje istupa u ime i na račun inostranog putnika samo na osnovu originalnog i pismenog punomoćja koje je dužan predati u firmi extreme Digital ima pravo da zastupa inostranog putnika.

 • Povrćaj poreza za dodanu vrednost za inostranog putnika po pravilu treba isplatiti u mađarskim forintama, iznos poreza koji se vraća treba isplatiti u gotovini. Preduzeće Extreme Digital za inostranog putnika iznos poreza za dodanu vrednost isplaćuje u forintama, u gotovini.

 • Preduzeće Extreme Digital istovremeno sa povraćajem poreza za dodanu vrednost obezbeđuje da račun ne bude podoban za ponovni povraćaj poreza za dodanu vrednost (račun sa pojednostavljenim sadržajem podataka), i to tako, da na računu ispiše „obračunat PDV ". Pre vraćanja računa (računa sa pojednostavljenim sadržajem podataka) inostranom putniku, o potvrdi o poništenoj podobnosti računa za ponovni povraćaj poreza za dodanu vrednost preduzeće Extreme Digital izrađuje fotokopiju, koje čuva u svojoj evidenciji.
Legfeljebb 4 termék összehasonlítására van lehetőség.
Összehasonlításhoz jelöljön ki legalább két terméket!
A kiválasztott termék nem hasonlítható össze az összehasonlító listán található többi termékkel. Kívánja a listát törölni?

Kérjük, várj!